Anmälningspliktiga sjukdomar

Ett antal smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Anmälningspliktiga sjukdomar indelas i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är även smittspårningspliktiga.

Lista över anmälningspliktiga sjukdomar (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen