Anmälningsrutiner

Anmälan av allmänfarliga och andra anmälningspliktiga sjukdomar görs utan dröjsmål till smittskyddsläkaren enligt 2 kap. 5 § SmL via SmiNet.

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen (folkhalsomyndigheten.se)

För kliniska anmälningar och paragrafanmälningar

Inloggning i nya Sminet 3  

SmiNet – Elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar (folkhalsomyndigheten.se)

Länk fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Anmälan om byte av behandlande läkare och genomförd provtagning

Blankett för anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskydds­läkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal:

Blankett för anmälan om byte av behandlande läkare med mera (folkhalsomyndigheten.se, pdf)

Med denna blankett kan du som behandlande läkare:

  • intyga byte av behandlande läkare
  • informera om genomförd provtagning.

Blanketten kan också användas av smittskyddsläkaren, när smittspårningsansvaret för en viss patient ska lämnas över till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmälningsblankett för utskrift

Pappersanmälan görs endast i undantagsfall (om SITHS, SmiNet eller gruppkonto är ur funktion.

Mer information finns på SmiNets inloggningssida, under rubriken "Anmälan utan inlogg".

Manualer och användarinstruktioner för SmiNet 3

Elektronisk anmälan med login

  1. Logga in med SITHS-kort
  2. Välj kliniskanmälan och diagnos eller paragrafanmälan och paragraf. Särskilt utformat formulär kommer då upp.
  3. Fyll i webbformuläret
  4. Granska
  5. Klicka på 'Skicka'. Formuläret skickas elektroniskt till Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

Hur man gör en klinisk anmälan i SmiNet (pdf).

Manualer om inlogg och anmälningar hos Folkhälsomyndigheten: 

Om anmälan - SmiNet (folkhalsomyndigheten.se)

Scrolla ner till rubriken "Hur du loggar in och skickar in anmälningar".

Kontakt

Frågor besvaras via mejl: smittskydd@rvn.se
alternativt telefon: 060–13 52 41


Tillbaka till toppen