Strama - antibiotika och resistens

Här hittar du behandlingsrekommendationer och informationsmaterial om antibiotika och resistens.

Antibiotikaresistens (ABR) är ett snabbt växande problem, såväl globalt som nationellt och lokalt i Västernorrland.

Strama Västernorrland arbetar för att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner. Förteckning över medlemmar i Stramagruppen hittar du via relaterade länkar. Minnesanteckningar från våra Stramamöten hittar du på intranätet under ”Information och arbetssätt/Läkemedel/Antibiotika/Strama - antibiotika och resistens".

Strama arbetar också med återföring av data om resistens och antibiotikaförskrivning och tillhandahållande av uppdaterade riktlinjer för handläggning av vanliga bakteriella infektioner.


Tillbaka till toppen