Strama - antibiotika och resistens

Här hittar du behandlingsrekommendationer och informationsmaterial om antibiotika och resistens.

Antibiotikaresistens (ABR) är ett snabbt växande problem, såväl globalt som nationellt och lokalt i Västernorrland.

Strama Västernorrland arbetar för att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner. Förteckning över medlemmar i Stramagruppen och mötesanteckningar hittar du via relaterade länkar. 

Strama arbetar också med återföring av data om resistens och antibiotikaförskrivning och tillhandahållande av uppdaterade riktlinjer för handläggning av vanliga bakteriella infektioner.


Tillbaka till toppen