Styrelse och nämnder

2024-04-11 Revisionsberättelse 2023

Revisionsberättelse inklusive bilaga 1 och 2 (pdf)

2024-04-11 Grundläggande granskning 2023 av Företagshälsovårdsnämnden

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-04-11 Städtjänster inom sjukvården – en uppföljande granskning

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-04-11 Grundläggande granskning 2023 av Regionala utvecklingsnämnden

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-04-11 Grundläggande granskning 2023 av Regionstyrelsen

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-04-11 Grundläggande granskning 2023 av Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-04-11 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2023-12-31

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-03-27 Budgetprocessen

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-03-27 Grundläggande granskning 2023 av Kostnämnden i Sollefteå

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-03-27 Grundläggande granskning 2023 av Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-03-27 Grundläggande granskning 2023 av Patientnämnden

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

2024-01-31 Skydd mot oegentligheter

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Utdrag ur Hälso- och sjukvårdsnämndens svar (pdf)

Utdrag ur Regionala utvecklingsnämndens svar (pdf)

Utdrag ur Regionstyrelsens svar (pdf)


Tillbaka till toppen