Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri, BUP, kan hjälpa till vid till exempel ångest, depression, ätstörning, aggressivitet, koncentrationssvårigheter eller tvångstankar.

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, är specialisthjälp för barn och ungdomar med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin, och är till för barn och unga upp till 18 år som behöver specialisthjälp med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. Du som är vuxen kan söka hjälp för barn som du har ansvar för, och du som är upp till 18 år kan själv söka hjälp


BUP har mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Det finns även slutenvård för barn och ungdomar i Sundsvall som är länstäckande. Information om öppettider, kontaktvägar och e-tjänster hittar du på våra sidor på 1177 Vårdguiden. 

BUP Västernorrland (1177.se)

BUP:s uppdrag är att utreda, bedöma och behandla psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Möjligheterna att komma tillrätta med problemen hör samman med den situation man lever i. Därför samarbetar BUP med viktiga personer runt barnet/ungdomen inom familjen men också personer inom till exempel skolan.

Utredning och behandling kan ske genom samtal, utbildning, tester och provtagning.

Ring gärna och rådgör med oss på BUP om du känner oro för ett barns eller ungdoms psykiska mående. Vi kan då hjälpa till att avgöra om problemet är sådant att BUP kan vara aktuellt eller om det finns någon annan verksamhet som kan ge det stöd som behövs.

Inom BUP arbetar läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, dietister, specialpedagoger och medicinska sekreterare.


Tillbaka till toppen