Psykiatri

Kontaktinformation och e-tjänster för psykiatri i Västernorrland hittar du på 1177.se

Psykiatri har i uppdrag att erbjuda psykiatrisk diagnostik och behandling av hög kvalitet

Detta sker med hjälp av metoder som följer vetenskap och beprövad erfarenhet. Förhållningssättet gentemot patienten skall präglas av respekt, professionalitet och hög etisk medvetenhet.

Klinikens målgrupp är personer från 18 år och uppåt med psykiatrisk sjukdom eller psykisk ohälsa av sådan grad att den kräver psykiatrisk specialistkompetens.

Kliniken ska erbjuda specialistpsykiatrisk vård och behandling enligt HSL (hälso- och sjukvårdslagen) och LPT (lag om psykiatrisk tvångsvård)

Upptagningsområde

Länsverksamhet psykiatri har för sin verksamhet ett upptagningsområde som omfattar Västernorrlands län med sju kommuner; Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall och Ånge. totalt cirka 197 000 invånare från 18 år och uppåt.

Slutenvård finns i Sundsvall.

Öppenvårdsmottagningar finns på fem orter: Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

SPOT

SPOT (Specialistpsykiatriskt omvårdnadsteamen) är vuxenpsykiatrins nya resurs och bedriver specialiserade psykiatrisk hemsjukvård i länet som är ett alternativ till traditionell hel­dygnsvård och ett komplement till sedvanlig öppenvård.

Omvårdnadsteamet arbetar på uppdrag av psykiatriska slutenvården (inför utskrivning efter inneliggande vård) och på uppdrag av psykiatriska öppenvården (psykmottagningen) i Ö-vik, Sollefteå och Sundsvall. I uppdraget ingår att erbjuda planerade psykiatriska insatser.

Verksamheten bedrivs alla dagar i veckan.

Vardagar 07:00–21:30, helger 08:00–21:00.

De planerade insatserna sker huvudsakligen i form av hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga.


Tillbaka till toppen