Högspecialiserad vård ätstörningar

Region Västernorrland är en av fem regioner i landet som har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva högspecialiserad vård för svårbehandlade ätstörningar hos vuxna. Verksamheten Högspecialiserad vård ätstörningar är en del av Länssjukvårdsområde Psykiatri och habilitering.

Verksamhetschef: Magnus Sjögren

Du når oss via nhv.atstorning@rvn.se

OBS! Använd inte e-post om det gäller frågor om din eller någon annans hälsa eller vård! Känsliga personuppgifter ska inte hanteras via e-post.

Om verksamheten

Verksamheten är under uppbyggnad och kommer innefatta en mottagning och en avdelning för slutenvård. Verksamheten kommer att ha tolv vårdplatser:

Behandlingen är övergripande uppdelad i sex faser och innehåller flera behandlingskomponenter; psykologisk, fysioterapeutisk, näringsmässig, omvårdnadsmässig, social och medicinsk, för att säkerställa en så effektiv och individualiserad behandling som möjligt av dessa allvarliga tillstånd.

Samarbete med behandlarna på hemorten är en förutsättning för att patienterna ska få kontinuitet i den behandling som enheten för ätstörning initierar.

Svårbehandlade ätstörningar - definition och kriterier NHV (Socialstyrelsen)

Kunskapsutveckling och forskning - del i uppdraget

En viktig del i uppdraget är kunskapsutveckling. Det understryks av Socialstyrelsen i riktlinjer för nationell högspecialiserad vård vid allvarliga ätstörningar. Hela behandlingsteamet kommer att vara involverat i att samla in erfarenheter för att kunna utvärdera olika behandlingar och på sikt utveckla stöd och evidens för effektiva behandlingar vid allvarliga ätstörningar.

Kunskapsutveckling inbegriper forskning och verksamheten har en akademisk anknytning till Umeå universitet och kommer också att samarbeta med Mittuniversitetet samt andra universitet I Sverige och internationellt.

Kunskap om elitidrott och ätstörningar

Vården av elitidrottare med allvarliga ätstörningar kommer präglas av samarbete med träningscoacher och andra tränare och behandlare runt elitidrottaren i syfte att bryta en negativ trend. Målet är att finna sätt för elitidrottaren att så småningom kunna återvända till sin idrott, men med ett annat förhållningssätt till sin kropp och med betoning på betydelsen av tillräcklig näring för att kunna idrotta.

Såväl kunskapsutveckling som forskning kommer att ske tillsammans med elitidrottaren och tränarna. Ett samarbete är etablerat mellan sjukhuset i Sundsvall och idrottsforskare vid Umeå och Stockholms universitet.

Bli en del av vårt team

Vi söker dig som vill vara en del i att bygga upp en ny verksamhet från grunden. Hos oss finns möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt vid både vårdavdelning och mottagning. Här jobbar sjuksköterskor, skötare, psykologer, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, läkare, kurator och andra tillsammans med patienten. Vården vi utför är avancerad. Här är teamet och det sociala i centrum vilket är en förutsättning för att kunna ge en bra behandling.

Var med och gör skillnad 

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande. Syftet med koncentration av denna vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla kompetens i hela det multidisciplinära teamet, ha möjlighet att utveckla och hålla en god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas.

Tjänster annonseras

Just nu har vi annonser ute till ett flertal olika tjänster, kanske är det någon som passar just dig? Fler tjänster annonseras inom kort.

Samtliga lediga jobb inom Region Västernorrland:

Region Västernorrland - Lediga jobb (rvn.se)


Tillbaka till toppen