Digital utveckling och delaktighet

Biblioteken är en del av samhällets digitala utveckling, både genom att hantera frågor som uppstår när andra samhällstjänster digitaliserar, och genom att biblioteken i hög grad använder sig av digitala arbetssätt och verktyg.

Förutsättningarna kring förmedling av litteratur, kunskap och nyheter förändras snabbt, och biblioteken behöver vara proaktiva. Att öka den digitala delaktigheten är en viktig uppgift, och i bibliotekslagen (2013:801) stadgas att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Regionbibliotek Västernorrland stödjer folkbiblioteken med sitt uppdrag att hjälpa människor att ha tillgång till information och kultur, att navigera i informationsflödet, öka människors källkritiska förhållningssätt och kreativt använda sig av digitaliseringens möjligheter. Detta gör vi bland annat genom att omvärldsbevaka, delta i regionala och nationella nätverk samt stödja bibliotekens utvecklingsarbete.

Relaterade länkar

Svenskarna och internet 2023 | Svenskarna och internet

MIK Sveriges kunskapsbank - Statens medieråd

Digitala samhällshinder << Digidelnätverket

What is All Digital Weeks? - ALL DIGITAL WEEK

Digiteket.se 

Kontakt

Ossian Hall


Tillbaka till toppen