Biblioteken i Västernorrland

I enlighet med bibliotekslagen finns i Västernorrland offentligt finansierade folkbibliotek i varje kommun.

Folkbibliotek i länet

Härnösand (bibliotek.harnosand.se)

Kramfors (bibliotek.kramfors)

Sollefteå (bibliotek.solleftea.se)

Sundsvall (bibliotek.sundsvall.se)

Timrå (bibliotek.timra.se)

Ånge (ange.se)

Örnsköldsvik (bibliotek.ornskoldsvik.se)

I de flesta kommuner finns även skolbibliotek.

Övriga bibliotek

Region Västernorrland ansvarar för bibliotek på regionens folkhögskolor, det medicinska biblioteket och Regionbibliotek Västernorrland.

Medicinska biblioteket

Hola folkhögskola

Ålsta folkhögskola

Örnsköldsviks folkhögskola

På Mittuniversitetets campus i Sundsvall finns bibliotek för studenter, forskare och allmänhet.

Mittuniversitetets bibliotek (miun.se)


Tillbaka till toppen