Tillgänglighet

Biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla. Därför ska särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med någon funktionsnedsättning.

Bibliotekslokalerna, verksamheten, medier och personalens bemötande ska vara tillgängliga utifrån användarnas olika behov och förutsättningar. Regionbiblioteket bidrar till detta genom kunskapsutbyte och utbildningsinsatser för bibliotekspersonalen i Västernorrland.

Den som har en läsnedsättning får låna tillgängliga medier på sitt bibliotek. Med en läsnedsättning menas att läsaren behöver få en tryckt bok tillgängliggjord som talbok eller i punktskrift för att kunna läsa den.

Några exempel på läsnedsättningar:

  • synskada
  • rörelsehinder
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • läs- och skrivsvårigheter
  • hörselskada (för hörselträning)
  • tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada
  • kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, språkstörning, afasi, autism, adhd, demenssjukdomar, whiplashskador eller psykiska funktionsnedsättningar)

Relaterade länkar

Myndigheten för tillgängliga medier (mtm.se)

Taltidningen och Y-bladet

Inläsningstjänsten (taltidningenvasternorrland.se)

Kontakt

Anna Lundgren


Tillbaka till toppen