Politisk organisation - översikt

Förtroendemannaorganisationen består av:

  • Regionfullmäktige (71 ledamöter) är regionens högsta beslutande organ.
  • Presidiekonferensen (10 ledamöter) och Valberedningen (13 ledamöter) är regionens två fullmäktigeberedningar.
  • Revisorerna (7 ledamöter) är en egen förvaltning som har till uppgift att granska hela regionens verksamhet.
  • Regionstyrelsen (15+13 ledamöter) leder förvaltningen av regionens verksamhet och bereder ärenden till Regionfullmäktige.
  • Styrelsen har två utskott (där vardera utskott har 5+3 ledamöter) – finansutskott samt vårdvalsutskott.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden (15+13 ledamöter) har ett utskott – hälso- och sjukvårdsutskottet (5+3 ledamöter).
  • Regionala utvecklingsnämnden (13+11 ledamöter) har ett utskott – regionala utvecklingsutskottet (5+3 ledamöter).
  • Region Västernorrland har två kostnämnder i samverkan med Sollefteå respektive Örnsköldsviks kommun – Kostnämnden Sollefteå (6+6 ledamöter) och Kostnämnden Örnsköldsvik (3+3 ledamöter).
  • Två av regionens nämnder, Krisledningsnämnden (15+13 ledamöter) och Patientnämnden (5+3 ledamöter), är egna myndigheter.
Organisationskiss över förtroendenmannaorganisation 2023.

 

Klicka på bilden för en förstorning.

 


Tillbaka till toppen