Politisk organisation - översikt

Förtroendemannaorganisationen består av:

  • Regionfullmäktige (77 ledamöter) är regionens högsta beslutande organ.
  • Beredningen för medborgardialog (9 ledamöter), Presidiekonferensen (11 ledamöter) och Valberedningen (13 ledamöter) är regionens tre fullmäktigeberedningar.
  • Revisorerna (9 ledamöter) är en egen förvaltning som har till uppgift att granska hela regionens verksamhet.
  • Regionstyrelsen (17+17 ledamöter) leder förvaltningen av regionens verksamhet och bereder ärenden till Regionfullmäktige.
  • Styrelsen har fyra utskott (där vardera utskott har 5+5 ledamöter) – finansutskott, regionalt utvecklingsutskott, personalpolitiskt och allmänt utskott och vårdvalsutskott.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden (17+17 ledamöter) har två utskott (där vardera utskott har 5+5 ledamöter) – hälso- och sjukvårdsutskott och välfärd- och samverkansutskott.
  • Nämnden för hållbar utveckling (13+13 ledamöter) har ett utskott – arbetsutskott (5+5 ledamöter).
  • Region Västernorrland har två kostnämnder i samverkan med Sollefteå respektive Örnsköldsviks kommun – Kostnämnden Sollefteå (6+6 ledamöter) och Kostnämnden Örnsköldsvik (3+3 ledamöter).
  • Två av regionens nämnder, Krisledningsnämnden (7 ledamöter) och Patientnämnden Etiska nämnden (9+3 ledamöter), är egna myndigheter.
Klicka på bilden för en förstorning

 

Klicka på bilden för en förstorning.


Tillbaka till toppen