Styrelse och nämnder

2021-12-16 Löner

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-12-16 Samverkan avseende barn och ungas psykiska ohälsa

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

2021-11-18 Regionens internationella arbete

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-11-18 Införande av nytt vårdinformationsstöd

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-10-13 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2021-08-31

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas bedömning (pdf)

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-10-13 Riktade statsbidrag

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

Svar från Nämnden för hållbar utveckling (pdf)

Svar fån Regionstyrelsen (pdf)

2021-06-29 Hot och våld mot anställda

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-06-29 Utbetalningsprocessen - intern kontroll

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Nämnden för hållbar utveckling (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-04-16 Revisionsberättelse 2020

Revisionsberättelse inklusive bilaga 1-2 (pdf)

bilaga 3 Granskningsrapport för Almi Företagspartner Mitt AB

bilaga 4 Revisionsberättelse för Almi Företagspartner Mitt AB

bilaga 5 Granskningsrapport för Ostkustbanan 2015 AB

bilaga 6 Revisionsberättelse för Ostkustbanan 2015 AB

bilaga 7 Granskningsrapport för Scenkonst Västernorrland AB

bilaga 8 Revisionsberättelse för Scenkonst Västernorrland AB

bilaga 9 Revisionsberättelse för Länsmuseet i Västernorrlands län

bilaga 10 Revisionsberättelse för Länsmuseet i Västernorrlands län

bilaga 11 Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg

bilaga 12 Revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrlands nätverk för musikteater och dans

2021-04-16 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-04-16 Grundläggande granskningar avseende 2020

Beredningen för medborgardialog 2019-2022

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från beredningen (pdf)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

Kostnämnden i Sollefteå

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Kostnämnden i Sollefteå (pdf)

Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Nämnden för hållbar utveckling

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Nämnden för hållbar utveckling (pdf)

Patientnämnden - Etiska nämnden

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Regionstyrelsen

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Regionstyrelsens (pdf)

2021-03-31 Patientsäkerhet - inhyrd personal

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

2021-03-31 Intern kontroll - en uppföljande granskning

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden (pdf)

Svar från Nämnden för hållbar utveckling (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-03-31 Ägarstyrning och uppsikt

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse (pdf)

Svar från Nämnden för hållbar utveckling (pdf)

Svar från Regionstyrelsen inför slutrevisionen (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-03-03 Verksamhetsstyrning - Kök- och restaurangverksamheten

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)

2021-03-03 Verksamhetsstyrning - Hjäpmedel Västernorrland

Revisionsrapport (pdf)

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen (pdf)

Svar från Regionstyrelsen (pdf)


Tillbaka till toppen