Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Styrelse och nämnder

2021-06-29 Hot och våld mot anställda

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2021-06-29 Utbetalningsprocessen - internkontroll

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

2021-04-16 Revisionsberättelse 2020

Revisionsberättelse

Bilagorna 3-12 till revisionsberättelsen (avssende stiftelser, bolag och förbund) återfinns i menyn till vänster.

2021-04-16 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Utdrag ur svar från Regionstyrelsen

2021-04-16 Grundläggande granskningar avseende 2020

Beredningen för medborgardialog 2019-2022

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Utdrag ur svar från beredningen

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Utdrag ur svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Kostnämnden i Sollefteå

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Kostnämnden i Örnsköldsvik

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Nämnden för hållbar utveckling

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Utdrag ur svar från Nämnden för hållbar utveckling

Patientnämnden - Etiska nämnden

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Regionstyrelsen

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Utdrag ur svar från Regionstyrelsens

2021-03-31 Patientsäkerhet - inhyrd personal

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Utdrag ur svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

2021-03-31 Intern kontroll - en uppföljande granskning

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Utdrag ur svar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utdrag ur svar från Nämnden för hållbar utveckling

Utdrag ur svar från Regionstyrelsen

2021-03-31 Ägarstyrning och uppsikt

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse

Utdrag ur svar från Nämnden för hållbar utveckling

Utdrag ur svar från Regionstyrelsen

2021-03-03 Verksamhetsstyrning - Kök- och restaurangverksamheten

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Utdrag ur svar från Regionstyrelsen

2021-03-03 Verksamhetsstyrning - Hjäpmedel Västernorrland

Revisionsrapport

Revisorernas skrivelse till Regionstyrelsen

Utdrag ur svar från Regionstyrelsen