Ledamöter

Ledamöter i Läkemedelskommittén

Ordförande

Maria Alsén-Lindström, familjeläkare

Läkemedelskommittén
871 85 Härnösand
E-postadress: maria.alsen.lindstrom@rvn.se

Vice ordförande

Ulrika Edström, informations- och överläkare

Läkemedelskommittén
871 85 Härnösand
E-postadress: ulrika.edstrom@rvn.se 

Sekreterare

Ulf Lindahl, apotekare

Läkemedelsenheten
871 85 Härnösand

Telefonnummer: 0611-800 73, 073-618 67 16,
Fax: 0611-800 26
E-postadress: ulf.lindahl@rvn.se

Ledamöter

Maria Cajmatz, informations- och familjeläkare

Läkemedelskommittén och HC Granlo Sundsvall
871 85 Härnösand
E-postadress: maria.cajmatz@rvn.se

Lars Beckman, överläkare

Onkologkliniken, Länssjukhuset
851 86 Sundsvall

Henrik Salo, chefläkare

Verksamheten Kvalitet och patientsäkerhet 
851 86 Sollefteå

Annika Nilsson, distriktssköterska

Hälsocentralen Stöde
860 13 Stöde

Milan Vosvrda, överläkare

Allvården, Sollefteå sjukhus
881 04 Sollefteå

Sándor Trombola, överläkare

Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset
851 86 Sundsvall

Ledamöter till Läkemedelskommittén utses av:
Ordförande utses av regionstyrelsen som också bestämmer mandattiden för kommittén. Övriga ledamöter utses av Regiondirektören. 

Adjungerade

Elisabet Pokosta, chefsapotekare

Läkemedelsenheten
871 85 Härnösand

Lena Wiberg, enhetschef

Läkemedelsenheten
871 85 Härnösand
E-postadress: lena.wiberg@rvn.se

Maria Tempé, bitr. smittskyddsläkare

Ordförande STRAMA

 

Ersättare

Ersättare för Henrik Salo:
Vakant
Verksamheten Kvalitet och patientsäkerhet 

Ersättare för Sándor Trombola:
Andreas Åberg, överläkare
Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset


Tillbaka till toppen