Hjälpmedelskommittén

I den överenskommelse som finns mellan Region Västernorrland och länets sju kommuner regleras uppdragsbeskrivningen för den länsövergripande Hjälpmedelskommittén.

Hjälpmedelskommittén ska i sitt arbete samverka för en jämlik, patientsäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsförsörjning i länet. Samverkan ska ske med utgångspunkt från den gemensamma avsiktsförklaringen och utifrån hälso- och sjukvårdslagen.

Hjälpmedelskommitténs uppdrag är bland annat att

  • besluta, ansvara och revidera gemensamt regelverk för individuellt utprovade hjälpmedel
  • ansvara för den obligatoriska förskrivarutbildningen
  • fastställa gällande sortiment efter förslag från aktuell hjälpmedelsleverantör
  • besluta om ansökningar av hjälpmedel utanför fastställt sortiment via processen ordnat införande för enskild person
  • i samverkan med hjälpmedelsleverantörerna följa upp och revidera processer för sortimentsarbete (in- och utfasning av produkter och metoder)
  • ta till vara invånarnas synpunkter, erfarenheter och upplevelser genom samskapande och invånarinvolvering inom hjälpmedelsområdet

Tillbaka till toppen