Strama - Antibiotika och resistens

Strama arbetar för patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.

Strama står för samverkan mot antibiotikaresistens. Arbetet för att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner bedrivs på nationell, regional och lokal nivå.

Strama Västernorrland

Maria Tempé

Bitr. smittskyddsläkare, ordförande Strama RVN
Smittskyddsenheten

Ulf Lindahl

Regionsapotekare
Läkemedelsenheten
Område Hälso- och sjukvård

Kristina Nyberg

ST-läkare, klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Frida Sånefjäll

ST-läkare
Akutkliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Johan Styrke

Specialistläkare
Urologkliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Susanne Abrahamsson

Hygiensjuksköterska
Örnsköldsviks sjukhus

Martin Enander

Chefsläkare
Kvalitets- och Patientsäkerhetsavdelningen 
Regionens hus

Lina Åberg

Familjeläkare
Hälsocentralen Domsjö

Strama Västernorrlands logotyp

Tillbaka till toppen