Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Strama - Antibiotika och resistens

Strama arbetar för patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.

Strama står för samverkan mot antibiotikaresistens. Arbetet för att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner bedrivs på nationell, regional och lokal nivå.

Strama Västernorrland logotyp

Strama Västernorrland

Maria Tempé
Bitr. smittskyddsläkare, ordförande Strama RVN
Smittskyddsenheten

Ulf Lindahl
Regionsapotekare
Läkemedelsenheten
Område Hälso- och sjukvård

Kristina Nyberg
ST-läkare, klinisk mikrobiologi
Laboratoriemedicin
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Frida Sånefjäll
ST-läkare
Akutkliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Johan Styrke
Specialistläkare
Urologkliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand

Susanne Abrahamsson
Hygiensjuksköterska
Örnsköldsviks sjukhus

Martin Enander
Chefsläkare
Kvalitets- och Patientsäkerhetsavdelningen 
Regionens hus

Lina Åberg
Familjeläkare
Hälsocentralen Domsjö