Läkemedel inom kommunal hälso- och sjukvård

Material avseende läkemedel i kommunala förråd.

De kommunala läkemedelsförråden innehåller de viktigaste och vanligaste läkemedlen som patienter kan behöva i akuta situationer efter ordination av läkare. Läkemedelssortimentet revideras årligen somt vid behov. Läkemedlen i förråden är kostnadsfria för de boende och betalas av regionen.

Beställningssystemet Apoex Care ska användas vid beställning till akutförråden detta för följsamhet till upphandlad leverantör samt för att kunna följa läkemedelskostnaden över tid.


Tillbaka till toppen