Rekommendationer & läkemedelsval

Information om rekommendationer och läkemedelsval.

Mitt läkemedel – Terapirekommendationer

Infektioner öppenvård, behandlingsrekommendationer från Strama, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten (pdf hos Folkhälsomyndigheten)

Vi omstrukturerar informationen på denna sida vilket gör att många av de dokument som hittats här finns/kommer finnas under respektive terapiområde i webbversionen av Mitt Läkemedel istället. Om du saknar något mejla till lakemedelskommitten@rvn.se


Tillbaka till toppen