Subvention av läkemedel utanför förmån

Förskrivning till patient på recept, hjälpmedelskort eller livsmedelsanvisning av produkter inom läkemedelsförmånen omfattas normalt av högkostnadsskyddet och expeditionen på apoteket kan ske med rabatt.

Det förekommer att förskrivningar avser varor som ligger utanför förmånen, men som patienten av olika skäl ändå inte ska betala själv. Vid förskrivning av e-recept anges information om regionsubventionen i doseringstexten.

Faktura från apotek

Apotekets faktura ska alltid innehålla uppgift om:

  • arbetsplatskod,
  • förskrivarens namn,
  • expedierad produkt,
  • patientens födelseår 
  • transaktionsid (löpnummer eller motsvarande)

Varje faktura får endast innehålla en subventionsgrupp och endast en fakturamottagare.

Fakturor som inte uppfyller kraven återsänds till leverantören.

Kreditfaktura ska innehålla uppgift om vilken debitfaktura som avses.

Ytterligare information för näringspreparat och spolvätskor

Vid fakturering av Näringspreparat samt Spolvätskor ska förutom uppgifterna ovan även alltid förskrivarens kostnadsställe framgå.

Förskrivning från privata vårdcentraler ska för dessa två grupper faktureras den privata vårdcentralen.

Fakturaadress Region Västernorrland

Region Västernorrland
Kst: xxxxx
Leverantörsfakturor
Box 310
881 27 Sollefteå

Kontakt vid frågor

Vid frågor kontakta Niclas Svensson eller Lena Wiberg, Läkemedelsenheten, Region Västernorrland,
telefon (växel) 0611-800 00.


Tillbaka till toppen