Arbetsplatskod för förskrivare av läkemedel

Arbetsplatskoder delas ut av Region Västernorrland och är obligatoriska på recept.  Arbetsplatskod betecknar en arbetsplats och omfattar som regel flera förskrivare på en arbetsplats eller grupper av förskrivare inom en viss geografisk del av Region Västernorrland.

Arbetsplatskod krav på recept

Recept som saknar eller har en oidentifierbar arbetsplatskod kommer inte att kunna expedieras inom läkemedelsförmånen, vilken innebär att patienten betalar hela kostnaden för läkemedlet. Detta gäller även om patienten har frikort.

Automatisk angivet i journalsystem

De förskrivare som använder Region Västernorrlands journalsystem får automatiskt förskrivarkod och arbetsplatskod angivna vid receptförskrivning.

Fritidsförskrivning

Vid så kallad fritidsförskrivning ska förskrivare som arbetar inom Region Västernorrlands egen verksamhet använda verksamhetens kod även vid privat förskrivning.

Förskrivning av läkemedel av legitimerad personal utanför uppdraget som medarbetare inom Region Västernorrland (pdf)

Villkor för arbetsplatskod i Västernorrland 

  • Förskrivaren har svensk legitimation och rätt att förskriva läkemedel. 
  • Förskrivaren har arbetsplatsen förlagd eller är folkbokförd i Västernorrland. 
  • Pensionerad förskrivare som är folkbokförd i Västernorrland.
  • Förskrivaren har inkommit med en korrekt ifylld och undertecknad blankett ”Överenskommelse om arbetsplatskod”. 

Tilldelning av arbetsplatskod

Administrering och tilldelning av arbetsplatskoder i Region Västernorrland sker via Läkemedelsenheten. Tilldelning av arbetsplatskod sker efter ansökan, se blankett.

Ansökan om arbetsplatskod, blankett (pdf)

E-recept

Elektronisk förskrivning är grundregeln vid utfärdande av recept. Om man i sin anställning inte har tillgång till elektroniskt system tillhandahåller E‍-‍hälsomyndigheten ett webbaserat, kostnadsfritt verktyg för elektronisk förskrivning,

Förskrivningskollen - elektronisk förskrivning 


Tillbaka till toppen