Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén i Västernorrlands län utgör Region Västernorrlands kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer. Här hittar du information om uppdrag, ledamöter och protokoll från kommitténs möten.

Uppdrag

Läkemedelskommittén ska i sitt arbete

  • verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig, tillförlitlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
  • främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
  • erbjuda förskrivare av läkemedel en obunden och kunskapsbaserad information om läkemedel

Reglemente för Läkemedelskommittén 2023-2026

Uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén i Region Västernorrland (pdf)

Ledamöter

Läkemedelskommitténs medlemmar företräder medicinsk och farmacevtisk expertis.

Rekommenderade läkemedel och läkemedelsval

Läkemedelskommitténs terapigrupper tar fram rekommendationer inom sina respektive områden.

Rekommendationer och läkemedelsval

Mitt läkemedel

Protokoll från Läkemedelskommitténs möten


Tillbaka till toppen