Bokstart

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0 - 3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras till att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet.

Regionbibliotek Västernorrland har en samordnande och fortbildande roll för att stötta kommunerna i Bokstartsarbetet och kallar bibliotekspersonalen till regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte. Regionbiblioteket bjuder även in till digitala fortbildningstillfällen inom ramen för Bokstart.

Barnhälsovården och Regionbiblioteket har träffat en överenskommelse om samarbete för att skapa en hållbar struktur kring små barns språk- och läsutveckling i Region Västernorrland. Samarbetet utgörs dels av att barnhälsovården hjälper till med att förmedla Region Västernorrlands gåvobok till barn som är 18 månader. I samband med det samtalar personalen med föräldrarna om hur de kan främja sitt barns språkutveckling genom att läsa och prata med det. Samarbetet utgörs dels av att barnhälsovårdens personal bjuds in till de digitala fortbildningstillfällena inom ramen för Bokstart, samt att vårdutvecklaren för barnhälsovården bjuds in till de regelbundna träffarna för erfarenhetsutbyte för bibliotekspersonalen.

För närvarande är folkbiblioteken i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik knutna till Bokstart. Bokstartsarbetet ser olika ut i de olika kommunerna, men överenskommelser om samarbete har arbetats fram i flera av dem, med barnhälsovården och förskolan och i vissa fall även logopedin som samarbetspartners.

Relaterad information

Bokstarts webbplats (bokstart.se)

Gåvobok (rvn.se)

Kontakt

Carin Carlzén

E-postadress: carin.carlzen@rvn.se


Tillbaka till toppen