Tidigare konstnärer i residens

Artist in residence Västernorrland 2023

 

Litteratur – Hola folkhögskola

Foto. Porträtt av  kvinna med glasögon och lila halsduk.

Carola Ankarborg

Motivering

Ankarborgs realistiska kortprosa skildrar vardagen inom äldreomsorgen med kärlek, ironi och humor. I hennes klara poesi är vi-formen välfunnen och pandemiperspektivet skapar samtidsaktualitet. I novellen ”Nästan bäst” gestaltas hur tävlandet om bästa äldreboende och det samhällskritiska bruket av näringslivstermer som ”kund” och ”effektivitet” avhumaniserar boende såväl som anställda. Carola Ankarborgs gestaltningar upprör, berör och är en viktig röst i den samtida arbetarlitteraturen.

Carola Ankarborgs Instagram 

Ljudkonst – Hola folkhögskola 

alt text kommer

Amble Skuse och Bosko Begovic

Motivering

Amble Skuse och Bosko Begovic undersöker tillsammans med kollegor hur det normativa separerar och isolerar samt ställer frågor kring hur teknik hjälper eller stjälper. Genom egna erfarenheter som funktionshindrad prövar Amble Skuse tillsammans med sina konstnärskollegor hur teknik, sensorer, ljud och rörelse ger öppningar och nya möjligheter kring hur vi som människor relaterar till varandra. Amble och Bosko, ena hälften av konstnärsgruppen på plats i Prästmon och den andra hälften, dvs. Jennifer MacGregor och Adam Miklos på distans via internet och tekniska hjälpmedel.
Vi ser fram emot att ta del av Ambles och Boskos arbete under fyra veckor i Västernorrland och tror att de kan lämna efter sig ett avtryck i mötet med regionens konstnärer och deltagare vid våra konstnärliga och estetiska folkhögskolekurser och bidra till oförutsedda och överraskande insikter.

Amble Skuses webbsida

Keramik – Ålsta folkhögskola

Foto. En mörkhårig kvinna arbetar i en keramikverkstad.

Cécile Ribas

Motivering

Cécile Ribas experimenterar med sambandet mellan form, materialitet, tid och rörelse. Med stor skicklighet skapar hon organiska verk med påtaglig känsla av lätthet. Ålsta folkhögskola, en plats långt ifrån det välbekanta, erbjuder möjlighet till fördjupat undersökande av ljudets relation till keramiken.

Cécile Ribas webbsida 

Samiskt residens 

Foto. Porträtt av man med svart mössa och stora mörka hörlurar. Han har skägg och tittar rakt mot betraktaren med en klurig blick. I bakgrunden blå himmel.

Jörgen Stenberg

Motivering

Urvalsgruppens motivering: ”Jörgen Stenberg är en engagerad jojkare, kulturarbetare och muntlig berättare med brinnande intresse för traditionella jojkuttryck. Inom ramen för det samiska residenset avser han att efterforska, dokumentera, spela in och nyskapa jojkar inom det sydsamiska området. Hans avsikt är att engagera barn och ungdomar i arbetet för att på så sätt återta och vidareutveckla det samiska kulturarvet.”

Urvalsgruppen har bestått att Åsa Simma, Johanna Minde, Birger Ekerlid, Annica Wennström, Birgitta Ricklund, Anita Forsell, Anders Justin, Annso Grahn och Cecilia Dahlbäck.


Tillbaka till toppen