Fullmäktigeberedningar och kommittéer - protokoll

Protokoll från innevarande kalenderår ligger längst upp på sidan för varje beredning eller kommitté. Samlingar med tidigare års protokoll hittar du längre ned på varje sida.

Söker du äldre protokoll, kontakta registrator (diarium) eller kontaktpersoner för beställning av bilagor. Du hittar namn och kontaktuppgifter på sidan "Beställ bilagor".


Tillbaka till toppen