Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten har det övergripande ansvaret för regionens sjukvårdsförsörjning av läkemedel samt är tillsammans med Läkemedelskommittén ett stöd till vårdens verksamheter såväl strategiskt som operativt i läkemedelsfrågor.

Läkemedelsenheten bidrar med stöd och ledning i frågor som rör bland annat

  • Läkemedelsförsörjning
  • Läkemedelshantering
  • Läkemedelsbudget och läkemedelsstatistik
  • Ordnat införande av nya läkemedel
  • Läkemedel och miljö
  • Kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen
  • Utredningsärenden kring läkemedel.

Tjänsterna Skötsel av läkemedelsförråd, SALF (intranät), och Vätskevagnshantering utförs av anställda inom Läkemedelsenheten.

 


Tillbaka till toppen