Läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten har det övergripande ansvaret för regionens sjukvårdsförsörjning av läkemedel samt är ett stöd till sjukvårds-förvaltningarna inom läkemedelsförsörjningsområdet.

Arbetar med att ge strategiskt och administrativt stöd i läkemedelsfrågor.

Tjänsten Skötsel av läkemedelsförråd (SALF) utförs av anställda inom Läkemedelsenheten.

Enheten har en nära samverkan med och ger administrativt stöd till regionens Läkemedelskommitté.


Tillbaka till toppen