Kan barnet gå till förskolan eller vara hemma?

I  broschyren vardagsinfektioner finns råd och vägledning kring barns infektioner. Råd kring barns vardagsinfektioner är utarbetad i samarbete mellan Barnhälsovårdensenheten och Smittskydd Västernorrland.

Råd kring barns vardagsinfektioner (pdf)    

Broschyrens försättsblad kan användas i verksamheten för att visa föräldrar/andra vart man hittar materialet att läsa. Affischen kan skrivas ut och sättas upp på en anslagstavla. Försättsbladet finns också som kort och kan klippas isär och delas ut till föräldrar.

Affisch Råd kring barns vardagsinfektioner 2023 (pdf)

Kort med qr-kod till folder 2023 (pdf)


Tillbaka till toppen