Stödmaterial om hygien i förskolan

Material från Folkhälsomyndigheten:

Den primära målgruppen för vägledningen är huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola. Syftet med vägledningen är att minska risken för smittspridning, främja såväl barnens som personalens hälsa och bidra till att barn kan delta i den pedagogiska verksamheten i så hög utsträckning som möjligt.

Smitta i förskolan (folkhalsomyndigheten.se)

Informationen om städning i skola och förskola vänder sig till dig som driver en skola eller en förskola. Publikationen beskriver varför städning behövs, vilka rutiner som bör finnas och vilka regler som gäller enligt miljöbalken.

Städning i skola och förskola (folkhalsomyndigheten.se)

Material från andra: 

Smittskydd i förskola (Hyfs, vgregion.se)

Här finns bland annat informations- och instruktionsfilmer som utarbetats av Smittskydd Västra Götaland. 


Tillbaka till toppen