Tecknad björn som har en t-shirt med texten Läs på fler sätt! Björnen har hörlurar och håller en läsplatta i ena handen.
Illustration: Birgitta Norgren

Läs på fler sätt!

Läs på fler sätt! är ett projekt med syftet att främja läsning och öka läslust för och tillsammans med barn med funktionsnedsättning.

Målet är att bidra till ny samverkan mellan bibliotek och korttidsboenden eller särskola, och utveckla nya arbetsmetoder för att nå barn med funktionsnedsättning med regelbundna riktade eller anpassade läsfrämjande aktiviteter. 

Under projektets gång utbildas personal på korttidshem till läsombud, personal på biblioteken utbildas i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation och det sker läsfrämjande delprojekt i alla kommuner.

I projektet deltar huvudbibliotek i sex av Västernorrlands kommuner. Vidare deltar Skogsgatan korttidshem i Örnsköldsvik, Häggen korttidshem i Sollefteå, Gullvivan korttidshem i Härnösand, Bryggargatan korttidshem i Timrå, autism- och aspbergerförbundet i Sundsvall och Ljungaskolan i Ånge.

Projektet har fått stöd av Statens Kulturråd.

Kompensera mera - om läsfrämjande och tillgänglighet på bibliotek för barn med funktionsnedsättningar (pdf)

Kontakt: 

Anna Lundgren

E-post: anna.lundgren2@rvn.se


Tillbaka till toppen