Projekt

Här hittar du information om Regionbibliotekets pågående och avslutade projekt.

Pågående projekt

"Läs på fler sätt!" är ett projekt med syftet att främja läsning och öka läslust för och tillsammans med barn med funktionsnedsättning.

Mer om "Läs på fler sätt!"

Avslutade projekt

”Digitalt först med användaren i fokus” 2018–2020. En satsning på landets folkbiblioteksmedarbetare för att öka den digitala kompetensen hos medborgarna.

Mer om "Digitalt först"

”Bokstart” (2016–2018). Region Västernorrland deltog i Kulturrådets satsning på "Bokstart" som syftade till att närma sig nyblivna föräldrar med information och inspiration om högläsning. I Västernorrland riktades satsningen särskilt mot asylsökande småbarnsfamiljer.

Mer om Bokstart

"Boksport & lagläsning" (2014–2017), i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Projektet har provat olika metoder där idrotten och kulturen samverkat för att främja läskunnigheten i regionen.

Projektbeskrivning "Boksport & lagläsning" (pdf)

"Vargbröder" (2012–2015). Målsättningen var att med hjälp av litteraturpedagogiskt arbete baserat på en populär barn- och ungdomsboksserie göra barn medvetna om vårt unika kulturarv som lever kvar sedan stenåldern. Ladda gärna ner handledningen för Vargbröder.

Handledning "Vargbröder" (pdf)

"Läsrätt! Om barns delaktighet och rätten till berättelsen" (2010–2013). Kommunbiblioteken i länet testade olika metoder för att stärka sin egen kompetens och barns och ungas delaktighet.

Slutrapport "Läsrätt" (pdf)

"Läsbryggan" (2012–2012) riktade sig till läsovana grupper, främst män, i samarbete med ABF och LO.

Slutrapport "Läsbryggan" (pdf)

"Språkjakten" (2011–2012) som i samarbete med Region Västernorrlands logopeder riktade sig till familjer med barn med språkstörningar.

Rapport "Språkjakten" (pdf)

"PPP – pappor, pojkar och prat om böcker" (2006–2007) riktade sig till tonårspojkar och deras pappor.

Slutredovisning "Pojkar, pappor och prat om böcker" (pdf)


Tillbaka till toppen