Samverkan och nätverk

I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet samverka.

Tillsammans med kommuner, statliga myndigheter som Kungliga biblioteket (kb.se), Kulturrådet (kulturradet.se) och Myndigheten för tillgängliga medier (mtm.se), samt landets övriga läns- och regionbibliotek i Föreningen för regional biblioteksverksamhet (regionbiblioteken.se), bidrar Biblioteksutveckling Västernorrland till utvecklingen av det svenska folkbiblioteksväsendet.

Biblioteksutveckling Västernorrland ingår i interregionala och nationella nätverk inom biblioteksområdet, och planerar insatser utifrån folkbibliotekens uttryckta behov. Öppen dialog präglad av en hög nivå av tillit med samtliga kommuner i länet är en avgörande framgångsfaktor.

Mediesamverkan

Kommunbiblioteken i Västernorrland samverkar kring medier genom att generöst låna ut fjärrlån mellan varandra. Varje år revideras en medieöverenskommelse som upprättas tillsammans med Regionbibliotek Västernorrland.

Bokcirkelkassar

Som en del av biblioteken i Västernorrlands läsfrämjande arbete och mediesamverkan, finns speciella bokcirkelkassar för utlån på alla folkbibliotek i länet. Kassarna innehåller minst åtta exemplar av samma bok och titlarna är speciellt utvalda för att passa att diskutera i en läsecirkel. Kassarna innehåller också en liten handledning i att hålla en bokcirkel och fakta om författaren. Det finns ca 200 titlar att välja mellan varav några är på engelska, finska och lättläst svenska.

Kontakt

Epost: biblioteksutveckling@rvn.se 


Tillbaka till toppen