Kirurgi, urologi, öron, näsa och hals

Kirurgi, urologi, öron, näsa och hals består av följande verksamheter, fördelad på sjukhusort:

Sollefteå:

 • Allmottagning/kirurgimottagning
 • Öronmottagning
 • Kirurgi/ortopedi
 • Vårdavdelning 15

Sundsvall:

 • Vårdavdelning 15
 • Kirurgi- urologmottagning
 • Sekretariat
 • Öronmottagning

Örnsköldsvik:

 • Kirurgisk vårdavdelning
 • Kirurgmottagning
 • Medicinska sekreterare
 • Öronmottagning

Studenter vid Umeå Universitet genomgår delar av sin läkarutbildning inom Länsverksamhet kirurgi, urologi, öron-, näsa och hals.

Kirurgi

Inom den kirurgiska länsverksamheten bedrivs verksamhet vid alla länets sjukhus. I Örnsköldsvik finns sex moderna operationssalar och i Sollefteå två, och i Sundsvall har ett helt nytt operationscentrum byggts.

Vid alla sjukhus finns vårdavdelningar/vårdplatser för inneliggande kirurgiska patienter. Allt fler operationer sker också i så kallad dagkirurgi, det vill säga att patienten får gå hem samma dag ingreppet skett, något som verksamheterna allt mer anpassas för.

Forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheten, bland annat inom titthålskirurgi.

Hitta oss på 1177

Kirurgkliniken Sundsvall (1177.se)

Kirurgmottagning Örnsköldsvik (1177.se)

Specialistmottagningen Sollefteå (1177.se)

Öron-, näsa- och hals

Öron-, näs- och halsverksamheten har en stor öppenvårdsmottagning och även sluten vård. Mottagningen sköter den öron-, näs-, och halsöppenvård som inte kan tillgodoses inom primärvården.

Vid verksamheten finns läkarmottagning, röstmottagning, poliklinisk operation, yrsel- och allergidiagnostik.

Hitta oss på 1177

Öron-, näs- och halskliniken Sundsvall (1177.se)

Öron-, näs- och halsmottagning Örnsköldsvik (1177.se)

Öron-, näs- och halsmottagning Sollefteå (1177.se)

Urologi

Vid urologverksamheten bedrivs främst cancerkirurgi och vård vid urologiska maligniteter. På mottagningen omhändertas patienter med alla typer av urologiska sjukdomar. Där görs cystoskopier, ultraljudsundersökningar samt biopsier liksom en del operationer i öppenvård.

På sjuksköterskemottagningen sker bland annat cytostatikabehandling, intermittent kateterisering och intermittent dilatation. Det finns även en sköterskebaserad dispensär för prostatacancer. 

Hitta oss på 1177

Urologmottagning Sundsvall (1177.se)


Tillbaka till toppen