Ambulanssjukvård

Länet har 18 Ambulanser i drift dygnet runt. Dagtid tillkommer ytterligare några ambulanser, främst för att möta det ökade behovet av sjuktransporter med bibehållen hög tillgänglighet för akuta uppdrag. Varje år utförs ungefär 36 000 ambulansuppdrag.

Ambulanssjukvården i Västernorrland består av cirka 250 anställda fördelade på 11 ambulansstationer.

Ambulanssjukvården arbetar aktivt med kompetensutveckling och certifierar alla medarbetare. All vår personal är legitimerade sjuksköterskor, där de flesta även är specialistutbildade inom ambulanssjukvård.

I länets ambulanser finns avancerad övervakningsutrustning och läkemedel för att påbörja kvalificerad medicinsk behandling redan på hämtplats.

Behandlingsriktlinjer finns som stöd och hjälp för att kunna ge ett gott medicinskt omhändertagande.

Enhetschefer

Mikael Ring, Örnsköldsvik

E-postadress: mikael.ring@rvn.se

Björn Olsson, Sollefteå

E-postadress: bjorn.olsson@rvn.se

Christer Zakrisson, Sundsvall

E-postadress: christer.zakrisson@rvn.se

Jörgen Nordlander, Kramfors

E-postadress: jorgen.nordlander@rvn.se

David Steen, Härnösand

E-postadress: david.steen@rvn.se


Tillbaka till toppen