Operation och Intensivvård

Verksamhetschef är Anders Setterqvist

Verksamheten finns vid alla länets sjukhus. Ansvarsområde är operation, anestesi (narkos) och intensivvård och omfattar dagkirurgi, slutenvårdskirurgi, uppvaknings- och postoperativ vård, intensivvård, anestesimottagning samt operationsplanering.

Verksamheten fungerar som servicespecialitet vilket innebär att andra verksamheters patienter omhändertas för operation eller intensivvård. Antalet operationer inom verksamheten per år är totalt cirka 16 000 på länets alla sjukhus. Totalt deltar vi med våra tjänster vid nästan 20 000 uppdrag.

Intensivvårdsavdelningen (IVA) behandlar patienter med svikt eller hot om svikt i vitala funktioner (andning, cirkulation, medvetande) och innebär ofta andningsstöd samt avancerad övervakning. Dessutom utförs bland annat dialys på de patienter som har njursvikt och farmakologisk behandling för att stödja vitalfunktionerna. Antalet IVA-patienter uppgår till nästan 1300 årligen. I Örnsköldsvik och Sollefteå ingår även hjärtintensiven (HIA) i ansvarsområdet, vilket innebär att ännu fler patienter tas om hand inom verksamheten.

I anslutning till intensivvårdsavdelningen/operationsavdelningen finns också uppvaknings- och postoperativ vård. Här övervakas patienter som genomgått operation och vid behov kan de bli kvar enstaka dygn. Dagkirurgiska patienter ingår i ett särskilt flöde via dagvårdsavdelningarna.

IVA och anestesi deltar i akuta situationer inom och ibland utanför sjukhuset. Samarbete med ambulans eller helikopter sker också när transport av svårt sjuka patienter skall överföras till högre vårdnivå - till exempel till Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Operationsavdelning Sundsvall (1177.se)

Dagsjukvård Operation Sundsvall (1177.se)

Operationsavdelning Sollefteå (1177.se)

Operationsavdelning Örnsköldsvik 1177.se)


Tillbaka till toppen