Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hälsosamtal i skolan

I Västernorrland erbjuder skolsköterskorna barn och unga ett hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. Hälsosamtalet genomförs utifrån ett länsgemensamt hälsofrågeformulär.

Hälsosamtalet är ett enskilt samtal mellan skolsköterska och elev för att göra eleven uppmärksam på sambandet mellan livsstil och hälsa, samt ge kunskap och uppmuntran i hälsofrämjande val.

Tack vare det gemensamma hälsofrågeformuläret blir informationen om barn och ungas hälsa samlad på skol-, kommun- och länsnivå.

Resultaten från hälsofrågeformulären registreras, om samtycke ges, i en databas. På så vis kan vi följa hälsoutvecklingen bland barn och unga.

Hälsofrågeformulär Västernorrland läsår 2021-2022

Samtalsmanual och analysstöd