Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet. En trygg och hälsosam sexualitet är fri från fördomar, diskriminering samt tvång och våld.

Sexuell och reproduktiv hälsa är varje människas rättighet. En trygg och säker sexualitet är grundläggande för individens/din upplevelse av hälsa och välbefinnande. Alla har rätt att fritt hitta och uttrycka sin sexuella identitet, sexuella attraktion och sexuella praktik utan att utsättas för tvång eller diskriminering. 

Inom hälso- och sjukvården ska du få tillgång till service, kunskap och vård, så att du kan ta ansvar för din sexuella hälsa. Arbetet för sexuell hälsa inklusive att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar görs på flera olika mottagningar inom hälso- och sjukvården, exempelvis ungdomsmottagningen, mödrahälsovården, kvinnokliniken, hud- och könsmottagningen och smittskyddsenheten.

Vad är Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder.

Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma. Dessa rättigheter ska varje människa kunna hävda utan risk för diskriminering, våld eller tvång.

 


Tillbaka till toppen