Sjukdomsförebyggande arbete inom primärvård

Alla som besöker regionens primärvård ska få chans att prata om hur de egna levnadsvanorna påverkar hälsa och sjukdom. Om du vill, ska du få hjälp att förbättra dina levnadsvanor.

Enligt Världshälsoorganisationen orsakar ohälsosamma levnadsvanor majoriteten av våra stora folksjukdomar och bidrar till de allra flesta fallen av förtida död.

De fyra levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i Sverige är:

  •  tobaksbruk
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosamma matvanor

När du besöker din hälso-/vårdcentral fråga gärna om hur dina levnadsvanor påverkar din hälsa.

Vill du veta mer? Kontakta din hälso-/vårdcentral via 1177.se


Tillbaka till toppen