Sjukdomsförebyggande behandlingslinjer

Dina levnadsvanor påverkar din hälsa och eventuella sjukdom. Därför finns behandlingslinjer med sjukdomsförebyggande åtgärder.

Det är viktigt för din hälsa att du, om du har behov, får stöd till levnadsvaneförändringar. Behandlingslinjer hjälper till att strukturera hur hälso- och sjukvården bör arbeta med patienternas levnadsvanor. Behandlingslinjer underlättar för ett smidigt och bra samarbete mellan patient, hälso- vårdcentral och sjukhus.

Idag finns sjukdomsförebyggande behandlingslinjer för otillräcklig fysisk aktivitet, rökavvänjning och riskbruk, missbruk och beroende och behandling av övervikt och fetma bland barn och unga.

Här hittar du mer information om vilka behandlingslinjer som finns

Behandlingslinjer i vården


Tillbaka till toppen