Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hälsa på lika villkor, nationell folkhälsoenkät

Hur mår vi i Sverige? Folkhälsan har på flera sätt blivit bättre. Men hälsan är inte jämnt fördelad i befolkningen utan skiljer sig bland annat beroende på utbildningsnivå, kön och ålder.

Hur ser folkhälsan ut idag? Med jämna mellanrum skickar Folkhälsomyndigheten tillsammans med 16 regioner ut den nationella folkhälsoenkäten till 280 000 svenskar. I Västernorrland får 10 000 personer det blå kuvertet hem i brevlådan.

Statistiken från enkäten är viktig, eftersom den kan användas som underlag till politiska beslut. Det skapar möjligheter att sätta in insatser på rätt ställe, för att skapa en mer jämlik hälsa för alla. Läs mer om enkäten på Folkhälsomyndighetens webbplats

Har du frågor om enkäten kan du läsa mera om den i "Frågor och svar" här till höger på sidan. Där hittar du också information om hur du avregistrerar dig från enkäten.

Årets resultat

Den goda hälsan är inte jämlikt fördelad utan skiljer sig ofta åt utifrån utbildningslängd och kön. Exempelvis rapporterar män och personer med lång utbildning en bättre hälsa jämfört med kvinnor och personer med kort utbildning.

Klicka på länken nedan för att komma till resultatet från Hälsa på lika villkor 2018.

Hälsa på lika villkor 2018