Alkohol och riskbruk

Känsligheten för alkoholens effekter varierar mellan olika personer och kan för samma person variera över tid och beroende på omständigheter.

Alkohol påverkar nästan alla organ i din kropp. Du kan drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar även om du dricker måttligt. Riskerna minskar ju färre tillfällen och desto mindre mängd du dricker. Hög alkoholkonsumtion kan kopplas till drygt 200 sjukdomar och hälsoproblem.

Begreppet riskbruk av alkohol innebär att en person dricker en sådan mängd alkohol att det medför en ökad risk för skadliga fysiska, psykiska och skadliga sociala konsekvenser. Det finns inte något som heter riskfri alkoholkonsumtion.

Du kan förändra dina alkoholvanor även om det tar tid. Ofta går det att ändra dina vanor utan hjälp. Det kan hända att du får frågor om alkohol av vårdpersonalen. Ta gärna upp dina frågor om alkohol och hälsa med vården. Det finns forskning som visar att de flesta som har en riskfylld konsumtion inte behöver sluta att dricka alkohol helt och hållet för förbättra sin hälsa, däremot behöver man minska sitt drickande. Desto mindre alkohol en individ dricker desto lägre är riskerna för skador och ohälsa.

I vissa situationer bör man helt avstå från alkohol, exempelvis under graviditet, i trafiken, under arbetstid och i samband med vissa sjukdomar och läkemedel.

Om du funderar över dina egna eller någon annans alkoholvanor finns hjälp att få. Du hittar mer information under relaterade länkar eller också kan du kontakta din Hälso-/vårdcentral.


Tillbaka till toppen