Upphandlade läkemedel och vacciner

Läkemedel som används inom sjukvården ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Att ha en viss produkt upphandlad innebär att vi förbinder oss att köpa denna produkt, mot att företaget ger ett sänkt pris.

Lista - upphandlade rekvisitionsläkemedel

Alla upphandlade rekvisitionsläkemedel finns i dokumentet "Upphandlade rekvisitionsläkemedel" som uppdateras kontinuerligt vid förändring.

Upphandlade rekvisitionsläkemedel (xlsx)

Avsteg i undantagsfall - process

I undantagsfall går det att göra avsteg från upphandling och då ska det finnas tydliga medicinska skäl till varför det inte går att använda sig av upphandlad produkt. Önskan om avsteg från läkemedelsupphandling ska meddelas till läkemedelsenheten.

Gemensam upphandling i norr

Norrlandsregionerna, där Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten ingår, upphandlar rekvisitionsläkemedel tillsammans och det är vi i Västernorrland som har huvudansvaret för detta. Det är mer resurseffektivt att samarbeta och förhoppningen är också att det ska ge bättre avtal när företagen erbjuds större volymer.

Genom att välja upphandlade läkemedel

  • sparas åtskilliga miljoner kronor varje år
  • upprätthålls en höjd leveranssäkerhet och därmed patientsäkerhet
  • efterlevs regionens högt ställda miljökrav
  • säkerställs att gällande lagstiftning följs.

Tillbaka till toppen