Upphandlade och övriga vacciner

Här finns samlad information om upphandlade och övriga vacciner.

Upphandlade vacciner

ADDA Inköpscentral har upphandlat nationellt:

  • Barnvacciner enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet för barn- och skolhälsovården
  • Vacciner inom vården som ges vid regionens hälsocentraler, privata vårdcentraler, särskilda vaccinationsenheter och regionens sjukhus (avdelningar och mottagningar). Se bilaga Upphandlade rekvisitionsläkemedel, under fliken Vacciner.

Upphandlade vacciner ska i första hand beställas direkt från angivna distributörer via webbeställning eller e-post, se bilaga Beställningsrutiner vaccin. Beställning via ApoEx bör undvikas, då orderradsavgift tillkommer.

Observera att recept inte ska skrivas på upphandlade vacciner. Det avtalade priset för vacciner som är upphandlade är i regel lägre än försäljningspriset på recept.

Vårdenheter kan välja att lagerhålla vissa vacciner alternativt beställa hem vaccin till enskilda patienter.

För de vacciner som är upphandlade av ADDA nationellt råder prissekretess. Intern verksamhet som behöver veta priset kan ta del av det via:

  • NCS Cross
  • Avgiftshandboken flik 5 Vaccinationer

Bilagor

Upphandlade rekvisitionsläkemedel (excel)

Beställningsrutiner vaccin (pdf)

Leveransvillkor

Leveranstid är 2 leveransdagar för beställningar lagda före klockan 14. Leveransdagar är helgfri tisdag till fredag klockan 8-17.

Leveransen är fraktfri vid beställning över 10 doser vaccin oavsett preparat. Leveransavgift på 500 kr får tas ut vid beställning om färre än 10 doser.

Leveransen ska aviseras tidigast dagen före och senast 30 minuter före ankomst till leveransplats. Avisering kan ske via e-post, telefon, SMS eller på annat överenskommet sätt. Leveransen kvitteras av den personal på vårdenheten som tar emot vaccinet.

Leverantören ansvarar för och garanterar att kylkedjan bibehålls under transport till beställande enhet.

Alla följesedlar vid leverans av vacciner ska, enligt krav från Läkemedelsverket, sparas på vårdenheten i tre år.

Avtalsfrågor och avvikelser

För avtalsfrågor gällande barnvacciner kontakta inkopscentralen@adda.se alternativt via telefon: 08- 525 029 96. Vid eventuella avvikelser eller reklamationer kontakta i första hand aktuell leverantör.

Ej upphandlade vacciner

Övriga vacciner som inte är upphandlade, till exempel vaccin mot kolera, japansk encephalit med flera, beställs från leverantör (se bilaga Beställningsrutiner vaccin) eller skrivs på recept för uthämtning på apotek.

Vårdenheter kan välja att lagerhålla vissa vacciner alternativt beställa hem vaccin till enskilda patienter.


Tillbaka till toppen