Upphandlade vacciner

Här har vi samlat information om och en översikt över upphandlade vacciner.

ADDA Inköpscentral fd SKL-kommentus inköpscentral har upphandlat nationellt:

 • Barnvacciner enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet för Barn och Skolhälsovården
 • Övriga vacciner inom vården, vacciner som ges vid Regionens vårdcentraler, privata vårdcentraler, sjukhusen (avdelningar, mottagningar)

Beställ från distributör

Avtalade vacciner ska i första hand beställas direkt från angivna distributörer och i andra hand från sjukhusapoteket för att få avtalat pris. Telefonbeställningar bör undvikas.

 • Vid beställning via sjukhusapoteket tillkommer orderradsavgift, varför det bör undvikas.
 • Alla följesedlar vid leverans av vacciner ska, enligt krav från Läkemedelsverket, sparas på vårdenheten i tre år.

Ej avtalade vaccin

Övriga vacciner som ej är avtalade, tex Dukoral och Gardasil 9 till personer utanför barnvaccinationsprogrammet, beställs från leverantör eller skrivs på recept (för uthämtning via apotek).

Observera att vacciner som är avgiftsfria för patienten inte ska skrivas ut på recept. Vaccin mot kikhosta till gravida i syfte att skydda det nyfödda barnet (Boostrix och Triaxis) liksom pneumokockvaccin till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (Apexxnar) beställs enligt gällande listpris till vaccinerande enhet.

Vaccinerande enhet kan välja att lagerhålla vissa vacciner alternativt beställa till enskilda patienter.

Lägsta kostnad för patienten ska gälla.

Prissekretess upphandlade vaccin

För de vacciner som är upphandlade av ADDA nationellt råder prissekretess. Intern verksamhet som är berörda av att ta del av priset kan ta del av det via:

 • NCS Cross
 • Ansvarig upphandlare

Bilagor

Upphandlade rekvistionsläkemedel och vacciner 2022-12-01 (excel)

Kontaktvägar för Beställning av vacciner (pdf)

I avtalen antagna leverantörer ansvarar och garanterar att kylkedjan bibehålls under transport till beställande enhet.

Vaccin i Nationella barnvaccinationsprogrammet

För avtalet Vacciner enligt Nationella barnvaccinationsprogrammet gäller:

 • Frakt och miljöavgift om 150 kr får tas ut på beställningar under 500 kr.
 • Om kostnad för frakt om 150 kronor tillkommer ska, det framgå vid beställningen.
 • Ingen kylindikator levereras med vaccinet.
 • Leveranstiden startar samma dag som leverantören har mottagit er beställning.

Beställning och leverans

För beställningar lagda innan kl. 14.00 (vardagar) ska leverans till anvisad leveransplats ske inom tre arbetsdagar eller inom annan överenskommen tid.

Leverans ska ske innan kl.12.00 fredag samt innan kl. 16.00 övriga leveransdagar.

Leveransen ska aviseras via telefon eller SMS vid ankomst till leveransplats. Mottagande av leverans ska signeras av er mottagare.

Kontakt vid frågor

För avtalsfrågor gällande barnvacciner enligt ovan kontakta
inkopscentralen@adda.se
08- 525 029 96.

Vid eventuella avvikelser, reklamationer kontakta i första hand aktuell leverantör.

För övriga vacciner gäller:

Ingen kylindikator levereras med vaccinet.

Leveranstiden för övriga vacciner är:

 • 2 leveransdagar räknat från kl 14.00.
 • Leveransdagar helgfri tisdag till fredag mellan 08.00-17.00.
 • Leverans är fraktfri vid beställning över 10 doser eller samleverans med andra vacciner.
 • Leveransavgift på 500 kr får tas ut vid beställning om färre doser än 10 doser.

Kontakt vid frågor

För avtalsfrågor gällande övriga vacciner enligt ovan kontaktas
inkopscentralen@adda.se 
08- 525 029 96.

Vid eventuella avvikelser, reklamationer kontakta i första hand aktuell leverantör.

Biverkningsrapportering

Rapportering sker enklast direkt via elektronisk blankett på Lakemedelsverkets webbplats

Kontakt Läkemedelsverket

Telefon: 018-17 46 00
Telefax: 018-54 85 66
Box 26
751 03 Uppsala

registrator@mpa.se


Tillbaka till toppen