Utbildningar om antibiotika och resistens

Här hittar du webbutbildningar och utbildningsmaterial som rör antibiotikabehandling och/eller antibiotikaresistens.

Webbutbildningar

Antibiotikasmart.se

Antibiotikasmart är en interaktiv webbutbildning för ökad kunskap om när antibiotika gör nytta och när det inte gör det. Den är framtagen av SKR tillsammans med lokala Stramagrupper och tar upp de allra vanligaste infektionsdiagnoserna. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt som kan genomföras i etapper om man önskar.

Sårsmart - Sårdiagnostik och sårbehandling (sarsmart.se) 

Sårsmart är en interaktiv webbutbildning om sårdiagnostik och sårbehandling.

Utbildning om vårdrelaterade infektioner (vri-smart.se)

Utbildningsmaterial

Antibiotikaresistens - utbildningsmaterial för skolelever åk 7-9 (pdf)


Tillbaka till toppen