Informationsmaterial för patienter och allmänheten

Här hittar du informationsmaterial för patienter och allmänheten för utskrift att skicka med patient efter konsultation, både när antibiotika förskrivits och när det inte är aktuellt med antibiotikabehandling.

Patientinformation

När har antibiotika effekt?

Frisk utan antibiotika, affisch A3 (pdf)

Vardagsinfektioner – faktablad

Patientinformation för utskrift (folkhalsomyndigheten.se)

Folkhälsomyndigheten har tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor.

Informationen finns i form av fem blad som tar upp råd om när antibiotika behövs, förväntat förlopp av infektionen och när det finns skäl att uppsöka läkare igen. Dessutom finns ett blad med åtta vanliga frågor och svar om förkylning.

Samtliga blad finns i översättningar till engelska, arabiska, finska, somaliska, spanska och sorani.

Informationsblad till patienter om asymtomatisk bakteriuri

Asymtomatisk bakteriuri (ABU) hos äldre - informationsblad från Strama Västernorrland (pdf)


Tillbaka till toppen