Resistensdata

Här publiceras nationella och lokala resistensdata. Dessa data kan vara ett stöd vid val av empirisk antibiotikabehandling.

Lokala resistensdata

Resistensrapport RVN 2018 (pdf)

Resistensrapport RVN 2017 (pdf)

Resistensrapport LVN 2016 (pdf)

Nationella resistensdata

Rapporten Swedres-Svarm innehåller statistik och analyser om antibiotikaförbrukning inom human- och veterinärmedicin samt om antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. 

Rapporten Swedres-Svarm (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen