Behandlingsrekommendationer slutenvård

Här hittar du länkar till dokument och hemsidor med lokala såväl som nationella behandlingsrekommendationer och information kring antibiotikabehandling för infektioner som behandlas i slutenvården.

Nationella behandlingsrekommendationer för slutenvården finns via strama.se Högt upp i vänstermenyn klickar du på länken som heter "Strama nationell – Behandlingsrekommendationer i app".

Stramas webbplats (strama.se)

Du kan också ladda ned appen Strama nationell kostnadsfritt till din telefon, sök på "Strama nationell" i Google Play eller App Store.

Det finns en direktlänk till de nationella riktlinjerna i NCS Cross. Klicka på  länken "Strama Nationell" under Mina funktioner i vänstermenyn!

Dosering av antibiotika

Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF, publicerar kunskapsunderlag om antibiotikadosering och antibiotikakompendium.

Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF (sls.se)

Antibiotika vid graviditet 

INFPREG Kunskapscentrum för infektioner under graviditet (medscinet.se)

Infektionsläkarföreningens vårdprogram

Pneumoni (infektion.net)

UVI (infektion.net)

Sepsis/septisk chock (infektion.net)

Bakteriella CNS-infektioner (infektion.net)

Virala CNS-infektioner (infektion.net)

Led- och skelettinfektioner (infektion.net)

Endokardit (infektion.net)

Clostridium difficile (infektion.net)

Antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp (sbu.se)


Tillbaka till toppen