En kvinna som går längs en stig i en tallskog

Naturaktivitet på Recept – digitala kartor till hälsoslingor

Region Västernorrland har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram digitala kartor över hälsoslingor i Västernorrlands län. Hälsoslingorna delas in i tre kategorier utifrån svårighetsgrad.

Sedan år 2000 arbetar Region Västernorrland med Fysisk aktivitet på Recept (FaR®). Det innebär att en patient kan få ordination på fysisk aktivitet som komplement eller ersättning för läkemedel eller annan behandling (www.fyss.se). Vi har utvecklat det konceptet och erbjuder även Naturaktivitet på Recept.

Naturvistelse (pdf)

Region Västernorrland har i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram digitala kartor över hälsoslingor i Västernorrlands län. Hälsoslingorna delas in i tre kategorier utifrån svårighetsgrad.

Syntolkad version: 

En promenad i naturen har bevisats ha god återhämtande effekt och motverkar stress och mental ohälsa.

Naturaktivitet på Recept, Västernorrland 2021 (pdf)

Svårighetsgrader på hälsoslingorna:

  • Grön: möjlig att gå med rullator och barnvagn
  • Blå: lätt men inte möjlig med rullator
  • Röd: mer utmanande rundor med ojämn terräng och/eller branta backar.
    Forskningen visar att natur har en läkande kraft. När du är fysiskt aktiv stärker du ditt immunförsvar och mår bättre i kropp och själ.

Digitala kartor till de hälsoslingor som finns i länet

Naturaktivitet på recept Lättläst2022 (pdf)

FaR-kartor Härnösand (pdf)

FaR-kartor Kramfors (pdf)

FaR-kartor Sollefteå (pdf)

FaR-kartor Sundsvall (pdf)

FaR-kartor Timrå (pdf)

FaR-kartor Ånge (pdf)

FaR-kartor Örnsköldsvik (pdf)

Utegym i Västernorrland

Utegym i Västernorrland

Friluftsliv och besöksmål i länet

Här hittar du information om möjligheterna till friluftsliv, och besöksmål i Västernorrlands län

Besöksmål - Länsstyrelsens webbplats

Friluftsliv - Länsstyrelsens webbplats

Film om Naturaktivitet på recept, textad och syntolkad version.

Hälsa i NaTuren, HINT

Hur skyddar jag mig om ovädret är framme? Hur hittar jag i skogen? HINT - Hälsa i NaTuren är ett nytt koncept som genom ett projekt testats på två hälsocentraler i Västernorrland. Projektet syftar till att tillgängliggöra naturen för personer som är ovana att vistas i skog och mark och ska bidra till att sänka trösklarna genom att skapa gemenskap, glädje och erbjuda kunskap om naturen. Patienter som har varit långtidssjukskrivna har erbjudits guidade turer i naturen. Resultat i utvärderingen visar att deltagarna är mycket nöjda med aktiviteterna.

Vill du veta mer? Kontakta Iwona Jacobsson via e-post: iwona.jacobsson@rvn.se

Naturaktivitet på recept

Syntolkad version:


Tillbaka till toppen