Kvinnosjukvård

Verksamheten finns vid alla länets sjukhus. Där ingår förlossningsvård, gynekologisk öppenvårdsmottagning, gynekologiska operationer, kontinensmottagning, ultraljudsmottagning samt utbildning och forskning.

Verksamhetschef är Helena Dahlin. 

Mottagningarna bedriver utredningar och behandlingar av gynekologiska och endokrinologiska sjukdomstillstånd. Fertilitetsutredningar utförs och i samarbete med kvinnokliniken i Umeå bedrivs provrörsbefruktning. Här återfinns även barnmorskeledd cellprovsmottagning och abortverksamhet.

Gynekologisk mottagning Sollefteå (1177.se)

Gynekologisk mottagning Sundsvall (1177.se)

Gynekologisk mottagning Örnsköldsvik (1177.se)

Kontinensmottagningen hanterar urinvägsproblem i samarbete med urologkliniken och tar emot både män och kvinnor.

Kontinensmottagning Sundsvall (1177.se)

Specialistmödravården samarbetar med primärvårdens mödravården och tar hand om graviditeter som behöver extra övervakning.

Specialistmödravård ultraljud Sundsvall (1177.se)

Specialistmödravård ultraljud Sollefteå (1177.se)

Specialistmödravård ultraljud Örnsköldsvik (1177.se)

Vid ultraljudsmottagningarna utförs screeningundersökningar av alla gravida samt specialultraljudsundersökningar för både gynekologiska och obstetriska frågeställningar.

Den gynekologiska kirurgin sker både som dagvårdsingrepp och som sluten vård, där patienten blir inlagd. Egna vårdavdelningar/vårdplatser finns för BB och gynekologiska patienter.

Inom länet föds varje år cirka 2 500 barn. Tillsammans med barnkliniken förlöses mödrar från och med graviditetsvecka 28.


Tillbaka till toppen