Normbanken

Hur ser könsorganen ut och hur funkar de? Är det farligt att onanera för mycket? Finns det olika förväntningar på killar och tjejer i en relation? Hur hittar en någon att vara tillsammans med? Hur gör man för att ha sex?

Det är några av de många frågor som tas upp på normbanken.se. På normbanken.se finns två webbserier ”Nästan allt om sex i Sverige” och ”Vi måste snacka om…”

I Nästan allt om sex i Sverige får tittaren veta mer om kroppen, sexuell lust och njutning, könsstympning, sexuellt överförbara sjukdomar (hiv/STI), sexlagstiftning, graviditet, abort, sexuell läggning och könsidentitet. Innehållet i serien baseras på intervjustudier med unga nyanlända personer. Serien riktar sig i första hand till nyanlända unga och andra unga i Sverige men kan ses av alla, oavsett ålder och bakgrund.

”Vi måste snacka om…” är fiktiva nyhetssändningar som behandlar frågor om exempelvis normer, jämställdhet, kärlek, känslor, kommunikation, religion, tradition och raggningsställen. Innehållet ska skapa känslor, utmana normer och mana till reflektion och diskussion.

Normbanken riktar sig till pedagoger eller andra som möter unga och vill hålla en normkritisk sexualundervisning. Det innebär att arbeta för en inkluderande undervisning där vanliga föreställningar kring sexualitet, kön och relationer undersöks. Till bägge serierna finns tillhörande handledningsmaterial och generella tips för en normkritisk sexualundervisning.

Bakom Normbanken står Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen. Produktionerna har finansierats av statliga medel från Folkhälsomyndigheten samt Delegationen mot segregation.


Tillbaka till toppen