Område kommunikation

Kommunikation för intern samhörighet och extern tydlighet.

Vår externa kommunikation bidrar till insyn, kunskap och delaktighet. Vi ska ge dig som invånare möjlighet att förstå och ta del av Region Västernorrland verksamheter. Det ska vara lätt att hitta information om det som är viktig för dig.

En väl fungerande intern kommunikation är en förutsättning för att våra närmare 7 000 medarbetare ska vara välinformerade och effektivt kunna utföra sitt arbete. Genom god intern kommunikation kan vi öka engagemang, delaktighet och samverkan.

Kommunikation ska bidra till att nå verksamhetsmålen

Område kommunikation stöder regionens medarbetare med olika former av intern och extern kommunikation. Arbetet handlar främst om att planera och producera kommunikation utifrån mottagarens behov och säkerställa att den är relevant, tydlig och begriplig. 

Vi jobbar exempelvis med text, foto, film, utbildningar, webbutveckling, grafisk formgivning och ger kommunikativt stöd till chefer. Vi ansvarar för regionens kriskommunikation och är en ingång för media samt verksamhetens stöd i pressfrågor.

Region Västernorrlands kommunikationspolicy (pdf)

Kontaktuppgifter

Kommunikationsdirektör

Lars-Erik Marklund

0611-803 39
070-237 43 63
lars-erik.marklund@rvn.se

Enheten för kommunikationsstöd

Malin Nyman, enhetschef,

0611- 801 69
073-274 24 07
malin.nyman@rvn.se

Enheten för kommunikationskanaler och redaktion

Marte Hjulstad, enhetschef,

0611-801 68
073-274 24 08
marte.hjulstad@rvn.se

Pressfunktionen

08-16, helgfri vardag
0611-800 10
pressinformation@rvn.se


Tillbaka till toppen