Område Fastighet och service

Område Fastighet och service har i uppdrag att ge ett samordnat stöd av fastighetsnära servicetjänster för regionens övriga verksamheter.

I området ingår Regionfastigheter (inklusive kundtjänst), Kök och restaurang, Sterilteknik, Städ och Transport.

Välkommen att kontakta oss

Kristina Heed, tf fastighet- och servicedirektör
Telefonnummer: 073-270 79 07
E-postadress: kristina.heed@rvn.se

Lena Kåhre, fastighetschef
Telefonnummer. 0611-803 49, 073-052 16 13
E-postadress: lena.kahre@rvn.se

Anna Malmros, verksamhetschef, Kök och restaurang
Telefonnummer. 060-18 15 29
E-postadress: anna.malmros@rvn.se

Kristina Heed, verksamhetschef, Sterilteknik
Telefonnummer: 073-270 79 07
E-postadress: kristina.heed@rvn.se

Helén Boman, verksamhetschef, Städ
Telefonnummer: 0620-196 01
E-postadress: helen.boman@rvn.se

Patrik Jacobsson, verksamhetschef Transport
Telefonnummer: 0620-196 95
E-postadress: patrik.jacobsson@rvn.se


Tillbaka till toppen