Område Stöd och samordning

Område Stöd och samordning bidrar till att skapa bättre förutsättningar för ett mer samordnat arbete i regiongemensamma frågor och processer.

Gemensamma resurser är samlade under enhetlig ledning i syfte att förbättra stöd, utredning, uppföljning och beredningsprocesser. Området stödjer regionledningen, styrelse, nämnder och samtliga förvaltningar inom regionen.

Vi ansvarar för att samverka med regionens alla verksamhetsområden, länets kommuner samt andra samhällsaktörer både regionalt och nationellt. Flera uppdrag utgår från nationella överenskommelser med bland annat Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen.

I området ingår följande verksamheter:

  • Regionledningsförvaltningens kansli
  • Planering och uppföljning
  • Vårdval Västernorrland
  • Hjälpmedel Västernorrland

Kontaktinformation

Ewa Klingefors
Samordningsdirektör
0611-842 60
eva.klingefors@rvn.se

Ann-Sofi Barremo
Samordnare
073-274 23 33
ann-sofi.barremo@rvn.se


Tillbaka till toppen